Close

16. 5. | Příroda je v centru

Černá Ostrava už není to, co bývala. V jejím srdci – Komenského sadech – najdeme přírodní zelený klenot v podobě štěkových lavic v řece Ostravici. Ostrůvky přírody se vyvíjejí přirozeně a odkazují na dávnou minulost řeky před jejími regulacemi. Vznikají zde téměř nepozorovaně mokřady zadržující vodu v jinak kanalizovaném korytě. Toho využívají zvířata a osidlují území přímo v sousedství největšího ostravského parku. Na prohlídce vám průvodce Jan Lenart ukáže, v čem je tenhle kousek zdravé přírody ve městě prospěšný. Mimochodem znáte ostravíny? Možná je na břehu spolu najdeme…


DEN: sobota 16. 5. 2020
ČAS: 14:00–15:15
PRŮVODCE: Jan Lenart
SRAZ A PARKOVÁNÍ: u Památníku osvobození v Komenského sadech
DÉLKA: 500 m
PŘEVÝŠENÍ: dolů k řece po schodech
TERÉN: chodníky, pěšiny i volný terén (strmější sestupy do koryta Ostravice)
CENA: 80 Kč, senioři 50 Kč, děti zdarma. Studenti OSU a VŠB mají slevu 30 Kč po předložení průkazu studenta. Vstupné vybíráme na místě před prohlídkou.

OMEZENÍ: 50 míst (možno rezervovat na prohlidky@ovatrip.cz), povinná rouška

CO UVIDÍME:
Jak vypadala Ostravice před rozvojem ostravského průmyslu?
Co znamená kanalizovaná řeka pro krajinu dnes?
Štěrkové lavice v řece,
mokřady na ostrůvcích,
– obyvatelé mokřadů,
– jak pomáhají štěrkové lavice zadržovat vodu v krajině,
– hospodaření bobra v centru Ostravy,
– ostravíny;
– Co dál s řekami ve městě?
– Co to byla pionýrská železnice v Komenského sadech?
Divočina je v centru…

Rolovat nahoru