Close

Otevřený dopis poslancům k regulaci prohlídek

Vážený pane inženýre Nachere, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci,

v loňském roce jste schválili na návrh pana Nachera zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Tento zákon zavádí od 1. 3. 2021 povinnost průvodce mít vyřízenou průkazku a při provádění veřejnosti ji mít viditelně na sobě pod sankcí 10 000 Kč za porušení každé z výše uvedených povinností. ZDROJ: https://mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/pruvodci-v-cr

Rád bych vám ukázal, jak se tento zákon projeví v praxi regionálního průvodce (konkrétně já provádím na živnostenský list v Ostravě). Protože připravuji odborné prohlídky, často si zvu jako průvodce odborníky na dané oblasti (architekt, botanička, historik, umělec, krajinář, technolog, fotograf). Tyto odborníky zasmluvňuji a jejich odměna činí např. 50 % ze vstupného, nebo např. 1500 Kč. Běžná tržba z prohlídky bez odečtení nákladů je 1000 až 2000 Kč, při špatném počasí ale třeba jen 500 Kč.

Vámi schválený zákon nyní po mě chce, abych těmto odborníkům zařídil za 1000 Kč certifikát průvodce. Jak vyplývá z jednoduchých počtů, vůbec se mi nyní takovou aktivitu nevyplatí pro veřejnost pořádat. Víte, děláme to tady v Ostravě cca 4 a jsme jediní, kteří tady poskytují lidem odborné komentované prohlídky tohoto typu. O prohlídky byl v posledních letech docela zájem, měli jsme radost z toho, že můžeme lidi vzdělávat. Nyní však musíme se vzdělávací činností zřejmě skončit.

A to nemluvím o některých spolcích, které pořádají festivaly s prohlídkami, kde vystupují jako průvodci jednorázově odborníci. Myslíte, že spolky mají tisíce korun, aby každého dílčího průvodce vybavili průkazkou jen pro jedinou akci trvající 90 minut? Tito průvodci by navíc od té doby nesmyslně figurovali ve státním seznamu průvodců. Častokrát jsem slyšel od politiků řeči o tom, jak budou pomáhat regionům a že je třeba snižovat rozdíly mezi Prahou a regiony. A nakonec nám takhle nasypete klacky pod nohy. Odnesou to bohužel jen zájemci o vzdělávání a poznávání z řad veřejnosti.

Děkuji vám za to, že se o naše životy tak láskyplně staráte.

 

S pozdravem

RNDr. Jan Lenart, Ph.D.,

průvodce ostravskou krajinou

Rolovat nahoru