Close

HALDA DOLU OSKAR

Důl Oskar byl založen v Petřkovicích v roce 1891 Albertem Rothschildem v místě starých měkkých dolů. Postupně patřil Vítkovickým kamenouhelným dolům, Reichswerke Hermann Göring a OKD. Nesl také jména Petershoffen, Masaryk II a Lidice. Obě jámy byly zasypány v roce 1967. Dnes jsou zbylé budovy dolu kulturní památkou. Jsou zasazeny v terénu ve dnes uměle vytvořeném údolí, jehož západní stranu tvoří mohutný kuželový odval. Vrchol je sice zarostlý, ale cesta na něj představuje zážitkovou trasu netradičními přírodními kouty. V jižní části odvalu se vytvářejí unikátní suťové lesy.

TERMÍN PROHLÍDKY

29. 9. 2018 ve 14:00 hod.

Výstup na haldu dolu Oskar v Petřkovicích

PRŮVODCE: Jan Lenart
SRAZ: ve 14:00 h v Petřkovicích u zastávky K Lidicím (ulice Petřkovická, BUS č. 34), několik míst k parkování najdete v okolních uličkách Balbínova a K Lidicím.
DÉLKA: 2,5 km (1,5-2 h)
PŘEVÝŠENÍ: 50 m
TERÉN: pěšiny, kopcovitý terén
CENA: 70 Kč, senioři 50 Kč, děti zdarma

CO UVIDÍME: část nivy řeky Odry, chráněné budovy historického dolu, východní svahy haldy s teplomilnou vegetací, přirozený les na haldě, unikátní suťový les, vrchol haldy: 280 m n. m.

Aktuálně není v nabídce žádná komentovaná prohlídka.