Close

Plakala Maryčka Magdonova

Už dlouho se odborníci shodují, že barevné fasády rekonstruovaných sídlišť jsou chybou.

Už v roce 2010 publikoval server moderniobec.cz článek sociálního antropologa Martina Veselého (odkaz), ve kterém definoval největší chyby při trendové revitalizaci sídlišť. Kritizoval zejména použití nesourodých vzorců nerespektujících nebo přímo popírajících hmotovou kompozici objektu, využití pro fasády neobvyklých odstínů nebo nesoulad fasády s okolními budovami a vizuální chaos. S těmito názory dnes souzní architekti, urbanisté, krajináři, strategičtí plánovači, estéti i umělci. Jde i o popularizátora architektury Adama Gebriana (odkaz) nebo ostravského znalce sídlišť a šéfredaktora serveru panelaky.info Mariana Liptáka. Druhý jmenovaný na letošním ročníku ostravského vlastivědného festivalu Pestré vrstvy věnoval jednu část svého vystoupení ukázkám barevných paneláků. A sál propukal v smích. Ano, zdá se, že se společnost na nevzhlednosti a absurdnosti pestrobarevných fasád zateplených panelových domů shoduje. V roce 2017 dokonce vyšel v Karvinském Deníku článek s titulkem „Bohumínské paneláky už nebudou barevné. Trend diktuje šedá.

Obr. 1: Původní vzhled budov s jednotnými fasádami a červenými střechami (zdroj: mapy.cz)

Jenže názory odborníků se promítají do reality tradičně velmi pomalu. Jak jinak si lze vysvětlit, že jedna z ostravských univerzit, která má fungující katedru architektury, nechá namalovat na čerstvě zateplené studentské koleje červené a modré šachovnice, které vítají řidiče již daleko před branami Poruby. Výsledku rekonstrukce si všímá i známý ostře kritický server msstavby.cz (odkaz).

Jedna z posledních revitalizačních akcí proběhla v městském obvodu Radvanice a Bartovice v ulicích Revírní, Kobrova a Rokycanova. Domy, které dříve měly jednotný vzhled (obr. 1), zde patří přímo obvodu. Na obrázku 2 je jejich nový vzhled po rekonstrukci. Roztodivné geometrické tvary porušující hmotovou kompozici objektů jsou patrné na první pohled. Nechal jsem jeden z obrazců na fasádě testovat volně dostupným nástrojem firmy Adobe (odkaz). Z výsledku na obr. 3 je patrné, že jsou použity jednoduché odstíny podle teorie komplementarity barev. Ta říká, že lidské oko vnímá pozitivně ty barvy, které leží v barevném kruhu naproti sobě nebo vedle sebe. Téměř se všemi barvami je pak harmonická šedá. Vytvořit takovou kompozici trvá jen několik sekund a autor si s ní nedal příliš práce. Revitalizační akce v Radvanicích je tedy typickou ukázkou toho, co odborníci zmiňovaní v úvodu článku kritizují.

Obr. 2: Současný vzhled budov.

Obr. 3: Výsledky rozboru barev na jedné z fasád.

A tak už možná starý Magdon kdysi, vraceje se přes Radvanice a Bartovice, vytušil stavy budoucí, a tak raději s rozbitou lebkou do příkopy pad. Plakala Maryčka Magdonova.

Jan Lenart

Rolovat nahoru