Close

1. 6. | Po stopách těžby železa pod Beskydami

OVAtrip pro vás připravil výlet autobusem do míst, o kterých jen málokdo tuší. Ještě než se v Ostravě v roce 1830 otevřela Rudolfova huť, probíhala v Podbeskydí na mnoha místech těžba chudých železných rud velmi primitivním způsobem. Zatímco v tradičních rudných revírech Čech již dávno používali moderní metody dobývání a na příbramském dole Vojtěch dosáhli horníci hloubku 1000 m, v okolí Čeladné, Kunčic, Kozlovic a Tiché se stále dolovalo ručně, s dřevěným okovem v nevydřevené jámě. Vznikly tady desítky důlních děl a ruda se pak na několika místech přímo zpracovávala a hutila. Dodnes najdeme v terénu zbytky jam, šachet a hald nebo návozy strusky z hutění rud a zbytky rybníků, ve kterých ruda zvětrávala. A co je nejdůležitější – právě díky podbeskydské rudě začal dlouhý a překotný industriální rozvoj Ostravy. Přijďte se projít krajinou, která určila ráz celého regionu.


DEN: sobota 1. 6. 2019
ČAS: 9:00–16:30
PRŮVODCE: Jan Lenart
SRAZ A PROGRAM: upřesníme na přelomu března a dubna
TERÉN: pěšiny, lesní cesty, místy volný terén
CENA: upřesníme

CO UVIDÍME:
pozůstatky primitivního dolování železných rud v Podbeskydí,
zbytky jam, šachtic a odvalů,
vstupy do starých štol,
místa, kde se ruda hutila,
způsoby těžby a historii prvních železáren,
ukázky pelosideritové rudy.

Rolovat nahoru